Review "Cabin Tập Lái Điện Tử" - Học Lái Xe Đồng Nai

Về cơ bản đây là không gian nội thất cabin xe, hệ thống điều khiển, lái, hiển thị không gian và tạo cảm giác chuyển động của xe, hệ thống mô phỏng rung xóc thể hiện tương tác của phương tiện với mặt đường. Phân biệt rõ nhất là cabin đầy đủ (Fullmission bao gồm cả phần tạo rung, xóc bằng hệ thống vật lý - motionbase) và hệ thống cabin mô phỏng không có phần motionbase, rung xóc được tạo giả bằng các hiệu ứng, tương tác ảo.

Video khác