Các quy định cần biết khi gia hạn bằng lái xe B2

Mật độ sử dụng xe ô tô là phương tiện di chuyển ngày càng nhiều, cùng với đó với việc quản lý phương tiện và GPLX ngày càng khó và có nhiều điều bất cập này, để an toàn cho người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông, pháp luật đưa ra quy định thời hạn sử dụng bằng gia hạn bằng lái xe B2 khi đến hạn.

Bằng lái xe B2 có thời hạn bao lâu?

Bằng lái xe hạng B2 là bằng cơ bản nhất cho người học lái xe muốn kinh doanh vận tải. Vì đây là loại bằng cơ bản nên số lượng người đăng ký học và đông nhất. Theo quy định của của Tổng cục đường bộ thì thời hạn sử dụng của bằng B2 là 10 năm, nhằm giúp công tác quản lý được chặt chẽ hơn.

Các quy định cần biết khi gia hạn bằng lái xe B2

 

Quy định về gia hạn bằng B2

Bằng lái xe quá thời hạn dưới 03 tháng

Trường hợp bằng lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT: Người có bằng lá hạn sử dụng dưới ba tháng, được xét cấp lại GPLX theo hồ sơ theo quy định.

Bằng lái xe quá thời hạn sử dụng từ ba tháng

Trường hợp bằng lái xe quá thời hạn sử dụng từ ba tháng trở lên sẽ áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7-11-20 bằng lái xe quá thời hạn sử dụng:

Quá từ ba tháng đến dưới một năm kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

Quá từ một năm trở lên kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo khoản 3 Điều 35 của Thông tư này.

Trường hợp được phép gia hạn bằng

Khi nộp hồ sơ gia hạn bằng, trong thời gian hai tháng nếu không phát hiện bằng lái xe B2 bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, có tên trong hồ sơ cơ sát hạch, thì sẽ được gia hạn bằng lái.

Có rất nhiều trường hợp, người điều khiển ô tô bị phạt thu giữ bằng lái, nên làm thủ tục gia hạn bằng qua mắt cơ quan quản lý

Các thủ tục gia hạn bằng B2

Hết hạn dưới ba tháng còn hồ sơ gốc

Thủ tục gia hạn bằng B2 bao gồm:

Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

Hồ sơ gốc

4 ảnh 3×4 CMND photo và GPLX ô tô photo

Thời hạn đổi bằng sẽ là 20 ngày

Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

Hết hạn dưới 3 tháng nhưng mất hồ sơ gốc

Trường hợp bạn hết hạn GPLX dưới 3 tháng nhưng mất hồ sơ gốc. Bạn cần chuẩn bị giấy tờ sau để gia hạn bằng B2

Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

Bằng gốc nếu hồ sơ mất. Còn trường hợp mất bằng, phải xin cấp lại bằng trước khi gia hạn bằng

Ảnh 3×4.

Chứng minh thư photo.

Hết hạn từ ba tháng trở lên còn hồ sơ gốc phải thi lý thuyết/ thực hành

Trường hợp hết hạn từ ba tháng trở lên còn hồ sơ gốc phải thi lý thuyết/ thực hành, bạn cần có:

Đơn xin cấp, đổi mới GPLX

Hồ sơ gốc.

4 ảnh 3×4.

Chứng minh thư và bằng lái xe photo.

Tin tức khác